Integralno

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Integralno

Šta znači pojam integralno?

Integralno znači celovito tj. potpuno.

Gde god da odemo, u koji god market da uđemo okružuje nas natpis integralno. Pored toga u svakodnevnom govoru veoma često se pominje ovaj pojam, a da li ste se nekada zapitali šta ova reč zapravo znači?

Integralno je pridev koji je nastao od reči integral (n. integrallis) koja znači potpun. Ovaj pridev nam opisuje nekakvu celinu, potpunost ili materiju koja postoji sama za sebe, odnosno ona je celovita.

Veliki broj ljudi kupuje integralnu hranu, a da ne zna zašto je baš ta hrana najzdravija i manje kalorična od one ne integralne. U ovom slučaju integralno je pridev koji označava da hrana ima više vlakana što doprinosi boljem varenju i sniženju nivoa holesterola. Integralne namirnice imaju više vitamina B i daju osećaj sitosti. Prema tome integralne žitarice su one od celog zrna i u procesu proizvodnje tako su obrađenje da sadrže više zdravih masti i proteina zbog čega nakon male količine hrane osećamo sitost.

U matematici pojam integralan koristi se kako bi pokazao vezu sa integralima, a takođe ima značenje celine, celokupnosti, potpunosti; Shodno tome integralna jednačina bi bila ona u kojoj se nepoznata funkcija javlja u znaku integrala. Postoji i posebna oblast matematike koja se naziva integralni račun i bavi se proučavanjem metoda izračunavanja određenih izraza. Ova oblast se razvila kako bi izrazila iznos i stupanj fiskalnih objekata i događaja.

Share.