Inauguracija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Često se u demokratskim zemljama čuje reč inauguracija. Koristila se za označavanje posebnih svetkovina u tim zemljama. Šta je zapravo inauguracija?

Inauguracija je imenica ženskog roda čiji su koreni u latinskom jeziku (inaguratio), što znači posveta u neko dostojanstvo, svečano uvođenje u zvanje, položaj, dužnost; svečano otvaranje, svečano otkrivanje; započinjanje, označavanje početka.

Inaguracija

To je uobičajen naziv za ceremoniju polaganja svečane zakletve predsednika republike, koji je izabran na demokratskim izborima.

To je svečanost kojoj prisustvuje političari koji čine državni vrh jedne zemlje, parlament, premijer, ministri vlade, generali, predstavnici vera, akademici i ugledne ličnosti iz sfera kulture, nauke i privrede.

U nekim državama, predsednici polažu zakletvu na otvorenom, pa je tako na svečanoj zakletvi Obame (predsednika SAD-a) prisustvovalo izmedju 1,8 i 2 miliona ljudi. Manifestacije povodom inauguracije mogu da traju i više dana.

Share.