Rudimentaran

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Rudimentaran

Šta je to rudimentaran?

Zaostao u razvoju ili nerazvijen se drugačije naziva i rudimentaran.

Izraz zaostao, zakrljžljao ili nerazvijen imamo prilike da čujemo svaki dan, dok reč koja takođe ima ova značenja – rudimentaran jako retko možemo čuti. Razlog za to je što je ovo stručna reč nešto duža i nekima komplikovanija za izgovor zbog čega se radije u svakodnevnoj komunikaciji upotrebljavaju njeni sinonimi.

Po etimologiji reč rudimentaran nastala je od latinske reči rudimentarius u značenju početni, osnovni. Rudimentaran ima značenje nečega što je nerazvijeno, odnosno ostalo u razvoju. Pa tako ako za neke organe kažemo da su rudimentarni to znači da su oni zakržljali, tj. oni se slabo razvijaju.

Rudimentaran se ne koristi samo za čoveka i njegove delove tela već ovaj izraz možemo upotrebiti za bilo šta što nije dovoljno razvijeno, delove biljaka i životinja i slično.

Share.