Muzikologija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je muzikologija? Znate li tačnu definiciju ovog pojma?

Nauka o muzici naziva se muzikologija.

Već hiljadama godina muzika spaja ljude, povezuje kontinete i velikim delom čini živote ljudi dosta zanimljivijim i vedrijim. Svi mi svakodevno smo u prilici da čujemo neku pesmu, a većina praktikuje slušanje neke pesme dok radi, leži, jede ili obavlja neku drugu aktivnosti. A da li znate da postoji nauka koja se bavi proučavanjem teorije i istorije muzike?

Iako svi mi volimo muziku i svakodenvno poslušamo neku pesmu, mali broj nas je upoznat sa značenjem reči muzikologija. Naime, ovaj pojam se koristi da označi nauku koja se bavi proučavanjem muzike.

Etimološki posmatrano sam termin muzikologija potiče iz grčkog jezika i predstavlja složenicu nastalu od reči musike, što znači muzika i reči logos u značenju reč. Po definiciji, muzikologija je nauka koja se bavi istraživanjem fenomena muzike iz perspektive raznih relevantnih disciplina, uključujući i kulturološki, sociološki i prirodnoslovni pristup.

Interesantno je da su prvi oblici muzike nastali još u kamenom doba, a brojne su teorije o tome kako je zapravo nastala muzika. Po nekim istraživačim čovek je počeo da ispušta nizove glasova kako bi privukao suprotan pol. Drugi pak tvrde da je čovek želeo da imitira zvukove iz prirode, a ima i onih koji misle da su prvi zvuci nastali kada je čovek tokom rada udarao grančicama ili kamenjem i shvatio da se taj zvuk može ponoviti.

Žil Kombare pripada grupi istraživača koji se ne slažu sa navedenim teorijama, jer po njemu muzika zahteva intelekt. Po njegovom mišljenju muzika nastaje i razvija se kao deo magijskog obreda u raznim plemenima. Ovde je muzika, odnosno pevanje imalo ulogu da dovede vrača u stanje transa, koje bi mu omogućilo da komunicira sa Bogovima.

Kada se tek pojavila, muzika je bila strogo funkcionalana i ritmička. Ljudi su koristili svoj glas i telo kako bi proizveli što prijatnije zvukove.

Ono čime se bavi muzikologija ne odnosi se samo na nastanak i razvoj muzike, već i na njene stvaraoce, njihova dela, muzičke instrumente i izvođače.

Discipline koje se bave muzikom mogu se podeliti u tri grupe: sistematske muzičke discipline, primenjene muzičke discipline i istorijske muzičke discipline.

Share.