Ortografija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta znači ortografija? Na šta se misli kada čujemo da je u pitanju ortografija?

Ortografija je pojam koji označava pravopis.

Ortografija ima značenje koje se odnosi na grupu pravila kojim se standardizuje odredjeni jezik, odnosno pravila pisanja na nekom jeziku.

Pravopisi se uređuju prema raznim načelima – ta pravila donose norme po pitanju interpunkcije, o korišćenju malih i velikih slova, potom o rastavljenom i sastavljenom pisanju reči. Slede pravila o pisanju izgovaranih glasova i tako dalje…

Pravopisi odredjenih jezika skoro nikada nisu uređeni prema samo jednom načelu, ali jedno od njih uvek preovladava. Na primer, u slovenskom i bugarskom jeziku preovladava morfonološko načelo.

Osim navedenih tipova pravopisa, postoji još i istorijski pravopis koji se bavi objašnjavanjem pravila pisanja i čitanja nekih reči ili fraza uz osvrt u prošlost jer je jezik organizam koji živi i koji se menja i razvija.

Takodje, postoji i etimološki pravopis, arbitrarni, ideografski pravopis.

Share.