Emfaza

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Emfaza

Emfaza je reč grčkog porekla I onačava pretenciozno ponašanje, uzbuđenje, prenaglašenost u govoru, preteranost u tonu ili u izrazima. Može označavati I izveštačen govor, bilo u kom smeru, I u prijatnoj I u neprijatnoj retorici. To može biti ponpezni ton, prenaglašen ili prenemaganje. Suština je da je to krajnje neprijatno I neprirodno

Emfaza se u medicine koristi da označi stav lišen prirodnosti, to jest onaj koji je suprotan sa realnošću, što može ići I do šzofrenije.

Emfaza ne postoji samo kod retorike, već ona može da se pojavi I u pisanoj formi, pri čemu se nekome nanosi šteta.

Share.