Kanonizacija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je kanonizacija? Ko može biti kanonizovan?

Proglašavanje nekog svetim naziva se kanonizacija.

Sigurno ste imali priliku da čujete u vestima da se neko svešteno lice kanonizovalo, odnosno da je posato svetac.

Prema etimolozima reč kanonizacija potiče od grčke reči κανονίζω u značenju ….

Služeći se definicijom, kanonizacija se određuje kao postupak kojim se određene osobe proglašavaju svetiteljima, tačnije postaju predmet poštovanja crkve i svih njenih vernika.

Zapostupak kanonizacije postoji poseban crkveni sud koji određuje koji vernici in a osnovu čega se proglašavaju posebnim. To su vernici koji su svojim moralnim životom i delima, kao i posebnih zaluga učinjenih za crkvui i širenje svoje vere vredni posebnog poštovanja.

Pravoslavni hrišćani veruju das u svetitelji oni hrišćani koji su ugodili i živeli po volji Božijoj na zemlji. Akt kanonizacije obično, odnosno do sada se praktikovao tako da dolazi posthumno.

Kanonizacija kao čin se shvata na dva načina. Prvi je kao priznanje od strane Crkve određenog, nejnog upokojenog, člana za svetog, pravednog, koji je dostigao večno blaženstvo. I drugi način shvatanja kanonizacije jeste kao dozvola Crkve za poštovanje upokojenog člana, koje pripada samo svetim Božijim ugodnicima.

Što se tiče nekih posebnih pravila, u Pravoslavnim crkvama nisu utvrđene tačne norme kanonizacije, kao ustanovljeni autoritativni kriterijumi za prosuđivanje o svetosti života kanonizaovanih lica.

U Katoličkoj crkvi takozvana beatifikacija prethodi kanonizaciji.

Share.