Koordinator

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Koordinator je imenica muškog roda i označava osobu koja usklađuje rad više delatnosti ili lica, usklađivač. Termin koodinacija potiče od latinskog ordinare čine – čin i datoteka što znači organizovati pravila, dovesti u odrđenom redosledu. U svom opštem značenju predstavlja povezanost različitih ljudskih, društvenih, ekonomskih ili tehničkih procesa.

Saradnja i koordinacija su poravnati i okrenuti određenom cilju, i vrlo često su povezani . Neophodna je koordinacija koja se sastoji od ljudske aktivnosti tako da ljudske aktivosti mogu da se podnesu i da sisleno i svrsishodno jedni druge dopunjuju. Potpuno različite nauke i terapije se bave koodinacijom ljudi, posebno bihejviorističke nauka i psihologija.

Koordinator

Pojam koordinacije se može naći u brojnim oblastima primene, u kojima dolaze do izražaja sve razlike konceptualne primene koordiniru kompatibilne načineanja.

U industriji izraz opisuje spajanje resursa , radnih resursa i radne snage, kao i odgovarajuće planiranje i aktivnosti optimizacija troškoa i ekonomije.

U sektoru transporta podrazumeva se regulisanje saobraćaja tokova i razlitih grupa učesnika (pešaci, bciklisti ,vozači motonih vozila, korisnici šinskih vozila, u kompatibilni način stvaranja funkcionalnog transpostnog sistema.

Na fudbalskom terenu, termin karakteriše ulogu kapitena, u uspeh orijentisane napada i odbrane da se povežu pojedinačne akcije igrača na performanse tima.

U fiziologiji, termin obuhata inerakciju između malog mozga, mišića u uređenju niza pokreta ali i nervi kontroliše intra-organski procesi.

Share.