Delegirati

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je značenje reči „delegirati“?

Delegirati nekoga, znači izabrati odredjenu osobu koja će nas predstavljati.

Pojam – delegirati, je u širokoj primeni najčešće u političkom životu, ali i u sudskim procesima. Kada se vrše parlamentarni izbori, narod na izborima glasanjem bira poslanike u skupštini. Na taj način gradjani biraju svoje predstavnike , odnosno, „delegiraju“ poslanike koji će umesto njih odlučivati o važnim pitanjima.

delegirati

Takodje, osoba može delegirati drugu osobu koja će je predstavljati na primer u sudskom procesu pa će advokat tako delegirati svog klijenta, naravno, uz punomoćje. Advokat tom prilikom, kao pravni zastupnik, pred sudom zapravo govori u ime druge osobe.

Predednik, premijer neke države i drugi visoki zvaničnici, takodje mogu imati svoje delegate. Naime, ako su sprečeni da prisustvuju nekom medjunrodnoj konferenciji ili na primer doeli nagrade i proznanja, oni mogu drugu osobu ovlastiti da ih na dogadjajima predstavljaju, govore u njihovo ime i dobiju kako zasluge ali tako i kritike drugih prisutnih strana.

Share.