Dijagnoza

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je dijagnoza? Da li ste upoznati sa tačnim značenjem ovog pojma?

Izraz koji se u medicini koristi za prepoznavanje, obeležavanje i raspoznavanje bolesti naziva se dijagnoza.

Verujem da je svako od nas bio kod doktora pa makar i zbog obične prehlade, te je bio u prilici da vidi kako doktor uspostablja dijagnozu. Naravno, kao što većina ljudi zna, dijagnoza je prepoznavanje, obeležavanje i raspoznavanje bolesti.

Etimologija nas upućuje da je sam pojam dijagnoza potekao iz grčkog jezika, preciznije od reči διάγνωση, koja u doslovnom prevodu znači prepoznavanje, raspoznavanje. Dijagnoza se definiše kao zaključak o svim aspektima bolesti, koji je nastao nakon prikupljenih činjenica koje su međusobno detaljno analizirane.

Drugim rečima, dijagnoza je zaključak o bolesti pacijenta.

Doktor je osoba koja postavlja određenu dijagnozu nakon što prikupi sve potrebne informacije. Doktor najpre mora pogledati anamezu pacijenta koja predstavlja dobijene podatke o njemu i njegovoj bolesti, a zatim se informisati o simptomima koje ispoljava. Nakon toga on će sprovesti različite morfološke i funkcionalne pretrage, a potom će pacijentu postaviti dijagnozu.

Na našim prostorima često dolazi do mešanja pojma dijagnoza sa dijagnostikom, te je bitno napomenuti da je reč o pojmovima koji imaju različito značenje. Dijagnostika predstavlja propisanu metodologiju prikupljana podataka, čija međusobnom analiza i upoređivanje treba da dovede do davanja dijagnoze jedne bolesti. Dakle, dijagnostika je dosta uži pojam u odnosnu na dijagnozu koja proizilazi iz nje.

Kada doktor dijagnostikuje određenu bolestu, on mora iskazati i njenu vrstu, lokalizaciju ili organ koji je zahvaćen, patogenezu, poremećaj funkcije, evoluciju, ishod i aktivnost bolesti. Po pravilu, dijagnoza se iskazuje na latinskom jeziku kako ne bi došlo do njenog pogrešnog tumačenja. Ovde se podrazumeva da će doktor pacijentu na maternjem jeziku saopšti istu.

Naravno, dijagnozna ne može prikazati sve činjenice o određenoj bolesti, ali mora biti dovoljno precizna da u sebi sadrži dovoljno infromacija koje omogućavaju lako raspoznavanje bolesti.

Bitno je istaći da se dijagnoza različitih medicinskih problema razlikuje od zemlje do zemlje. U nekim zemljama određena bolest će biti relativno česta, dok se u drugima veruje da one ne postoje.

Share.