Frikcija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Frikcija

Šta je to frikcija?

Frikcija je još jedan izraz za trenje (trljanje), a našim prostorima koristi se za neslaganje stvarnih cena za onih propisanih zakonom.

Ako ste upoznati sa značenjem reči frikcija sigurno će Vam prijati da znate da mali broj ljudi zna pravo značenje ove reči. Ova latinska reč retko se upotrebljava na našim prostorima, zbog čega mali broj ljudi zna njeno značenje. Pretežno se koristi u ekonomskim naukama, dok u svakodnevnom govoru uglavnom ćete čuti sinonime ove reči koji se koriste umesto nje.

Po etimologiji frikcija je reč latinskog porekla nastala od reči  frictio u značenju trenje, trljanje. Iako je ovo primarno značenje reči retko kad ćete je čuti upotrebljenju u njemu. U ekonomskim nauka gde se najviše koristi pojam frikcija ona označava neslaganje stvarnih cena sa onih koje su propisane zakonom.

U fizici takođe jako je poznat pojam frikcija koji se koristi za silu otpora koja u trenju tela označava površinu po kojoj se telo „trlja“ ili sredstvo kroz koje se trlja.

Frikscija ima i svoje figurativno značenje, a to je nesloga, razdor, odnosno tada se ovaj pojam koristi da označi nesuglasicu koja je nastala usled velikih razlika između stavova dve osobe.

Share.