Varijacija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je to varijacija? Gde se najčešće upotrebljava ovaj pojam?

Drugi izraz za promene jeste pojam varijacije.

U svakodnevnom govoru retko kada se može čuti da zbog nekih određenih varijacija čovek ne može da realizuje planove. U ovom kontekstu češće se kaže zbog promena.

Promena, menjanje, odstupanje od nekog utvrđenog plana ili čak kolebanje, traženje alternativnog rešenja naziva se varijacija.

Ovaj pojam se najčešće koristi u egzaktnim naukama poput matematike i fizike.

Matematičari upotrebljavaju pojam varijacije kao deo kombinatorike u matematičkim radnjama. Osnovni oblici rešavanja zadataka u kombinatorici su: varijacije, permutacije i kombinacije. Varijacije se dele na one bez ponavljanja članova skupa i one sa ponavljanjem istog.

U fizici varijacija predstavlja kolebanja, nejednakosti kooje se javljaju u stanju, na primer barometra, magnetne igle i sličnih instrumenata.

Interesantno je da i nauka koja se bavi proučavanjem biljaka, botanika koristi pojam varijacije kako bi objasnila odvajanje jedne biljke ili životinjeske jedinke od vrste kojoj pripada sa jednom ili više osobina, ali su kod ove odvojene jedinke drugačije razvijene nego kod ostalih jedinki iste vrste.

Dalje, pojam varijacije se upotrebljava i u arheologiji, astrologiji, ali i u muzici.

U arheologiji varijacijom se označava delimično odstupanje od jednog plana ili nacrta, dok se u astrologiji ovim pojmom određuje odstupanje ili promena u glavnom kretanju ili putanji nekog nebeskog tela.

Slično je i u muzici, naime muzičke varijacije govore da se delimično manje ili više odstupa od jedne zadate ili glavne teme pri izvođenju kompozicije.

Share.