Virman

0

Virman

Virman je uplatnica za bezgotovinsko plaćanje. Kada fizičko lice plaća račun drugom fizičkom licu, ili firma firmi, ali ne gotovinski, onda se to zove virmansko plaćanje.

Virman je obrazac propisan Zakonom o platnom prometu i Zakonom o platnim uslugama, i svi oni koji se bave štampom tog obrasca, dužni su da se pridržavaju zakonom propisanog oblika, veličine i rubrika virmana.

Virman sadrži sledeće elemente:

 • Platilac (lice ili firma koja vrši bezgotovinsko plaćanje)
 • Svrhu plaćanja
 • Primaoc (lice ili firma kojoj se plaća)
 • Šifra plaćanja
 • Valuta
 • Iznos
 • Račun platioca
 • Poziv na broj zaduženja
 • Račun primaoca
 • Poziv na broj odobrenja
 • Mesto za potpis (ili potpis i pečat ako je platilac pravno lice)
 • Mesto i datum prijema virmana
 • Valuta plaćanja (datum kada taj virman treba da bude realizovan).

Virman se popunjava u dva primerka i takav potpisan i overen ako je platilac firma, se predaje Banci na realizaciju. Bankarski službenik potpisuje virman, stavlja svoj pečat i vraća platiocu prvi primerak (koji služi kao dokaz da ga je primio), a drugi zadržava kako bi ga ukucao.

Svi realizovani virmani moraju da budu naznačeni na izvodu od tog bankarskog dana. Izvod sa računa služi kao dokaz da je plaćanje izvršeno.


Share.

Leave A Reply