Miliamper

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Miliamper

Šta je to miliamper?

Hiljaditi deo jednog ampera naziva se miliamper.

Čak iako niste preterani ljubitelji fizike verovatno ste bili u prilici da čujete za pojam miliamper. U slučaju da ne znate koje je značenje ovog pojam, ili pak kada se upotrebljava sledi objašnjenje. Svima je dobro poznata jedna od osnovnih mera u fizici – amper koji se koristi za merenje električne struje. Jedan amper predstavlja stalnu električnu struju koja bi kada bi se održavala u dva prava paralelna provodnika neograničene dužine i zanemarljivo malog kružnog preseka na rastojanju od jednog metra, prouzrokovala između tih provodnika silu jednaku 2 puta 10 manje 7 njutna po metru dužine.

Miliapmer predstavlja hiljaditi deo jednog ampera. Po etinologiji reč miliaper nastala je od francuske reči ampère u značenju amper i latinske reči mille u značenju hiljaditi.

Share.