Logocentričan

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Logocentrican

Šta znači logocentričan?

Logocentričnost predstavlja shvatanje po kojem je um osnovni princip svih svetskih zbivanja.

Izraz lokocentričan je veoma redak na našim prostorima i male su šanse da ćete ga čuti. Ipak u slučaju da ste čuli za ovaj pojam, a ne znate njegovo značenje na pravom ste mestu.

Logocentričnost je pridev koji predstavlja pregled po kojem je um osnovni princip svih svetskih zbivanja. Potiče iz latinskog jezika od reči logo i centričan u značenju središan. U književnosti se u velikoj meri srećemo sa ovim pojmom dok u drugim sferama života znatno slabije. Ako je nešto logocentrično to znači da je ono na nivou svakodnevne komunikacije po ustaljenom čovekom mišljenju ono što se provlači kroz naš um.

Po logocentričnom shvatanju svi naši doživljaji su logocentrični (jer svi oni dolaze od našeg uma), pa je tako naš jezik logocentričan, naša osećanja, naši postupci i slično. Logocentrične osećaje ne možemo prevazići  jer je veoma teško raditi protiv sopstvenog uma.

Takođe bitno je napraviti razliku između pojma logocentričan i egocentričan. I dok logocentričnost predstavlja shvatanje po kojem je um osnovni princim svih svetskih zbivanja, egocentričnost je osobina čoveka da sve stvari predstavlja iz svoje perspektive, odnosno to je težnja pojedinca da sve gleda u odnosu na sebe, odnosno da sve stvari preusmerava ka sebi.

Share.