Latifundija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Latifundija

Šta je to latifundija?

Veliki zemljišni posed naziva se latifundija.

Etimolozi kažu da je izraz latifundija nastao od latinske reči latifundium (latus znači širok) koja označava veliki posed ili veliko poljsko imanje.

Latifundija kao zemljišni posed razvio se u Rimskom carstvu i razvijao je poljoprivredu koja se zasnivala uglavnom na robovlasničkom radu. Na latifundijama su se uzgajale mnogobrojne poljoprivredne kulture, prepoznatljivi proizvodi su bili kvalitetno vino i maslinovo ulje.

Naravno, najbogatiji Rimljani tog doba (patriciji) imali su najveći profit od latifundija s obzirom da su jedino oni bili u mogućnosti da kupe velika zemljišta, te i mnogobrojne robove koji su radili kao najjeftinija radna snaga na latifundijama. To je povlačilo za sobom da su se bogati slojevi društva još više bogatili a oni slobodni seljaci (plebejci) koji su imali mala imanja još su više siromašili i sa sela su odlazili u Rim u potrazi za poslom. Grad Rim je tako sve više rastao i od malenog grada pretvarao se u regionalnog hegemona, a to je značilo i potrebu za nabavkom sve većih količina hrane, odnosno efikasniji način proizvodnje.

Dublje ulazeći u problem, ovi procesi krajnjeg raslojavanja društva dovodili su do političke nestabilnosti čiji će krajnji ishod, do sredine 1. veka pre nove ere, biti slom republikanskog režima (Rimske republike).

Koristeći ratne prihode patriciji su sve više otkupljivali velika imanja, te su latifundije u doba Rimskog carstva sasvim preovladale. Toliko se razvio taj sistem veleposeda da je za vreme prelaska sa republike na carstvo domaća poljoprivreda bila dovoljna da prehrani svo italijansko stanovništvo.

Share.