Kognitivno

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Koje je značenje pojma kognitivno? Šta znači kada kažemo kongitivne nauke, a šta je kongitivna inteligencija?

Kognitivno je pridev koji na latinskom znači spoznaja ili znanje.

Pojam kognitivno je nešto ređi u svakodnevnoj komunikaciji zbog čega možda do sada niste imali prilike da se susretnete sa njim. Ovaj pojam se uglavnom koristi zajedno sa nekim rečima kako bi proširio njihovo značenje.

Etimologija nas uči da je sam termin kognitivno potekao od novolatinske reči cognitivus, što znači spoznaja, znanje, spoznajski, onaj koji se tiče saznanja.

Kognitivna nauka je ona nauka koja proučava kako mi doživljavamo svet, kako mislimo, na koje stvari obraćamo pažnju, kako pamtimo itd. Ovde je pre svega reč o naučnom istraživanju ili uma ili inteligencije.

Pod kognitivnom inteligencijom podrazumeva se umna sposobnost i funkcija da primećujemo, istražujemo, analiziramo, zaključujemo i rešavamo probleme i zadatke kojima smo okruženi.

Može se zaključiti da pojam kognitivno ima značenje mentalnih procesa za koje se pretpostavlja da ističu ponašanje.

Share.