Piktogram

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Piktogram

Reč piktogram potiče od latinske reči pictus, što znači slikan, naslikan. Piktogrami su grafički simboli koje možete naći svuda oko nas, u brošurama, na flajerima, na plakatama, na sajtovima, putokazima. Oni slikovito prenose informaciju. To je slika predmeta kao simbola pojma ili reči. On treba da se razume doslovno, jer je u pitanju jednostavan slikovni znak.

Piktogram se smatra prvim oblikom pisma, I to pisma u slikama. Smatra se da je taj vid komunikacije počeo još u starijem kamenom dobu, kada su ljudi slikali prizore iz lova na zidovima pećina. Pri tom jedan znak označava celu rečenicu, to jest, ceo događaj ili radnju.

Vremenom se prepoznala vrednost piktograma, kao sredstva koji prevazilazi jezičke barijere I počela je sve veća njegova primena. Pa tako nacrtana viljuška I nož u kvadratu označava restoran, nacrtan krevdt označava hotel, motel ili hostel, gde može da se prenoći, I tako dalje.

Složićete se samnom da je piktogram super, zauzima malo mesta, mnogo govori I svi ga razumeju.

Share.

Leave A Reply