Sarkastičan

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Sarkastican

Značenje reči sarkastičan

Čovek koji se služi sarkazmom jeste sarkastičan.

Sigurno vam se svakodnevno dešava da vam neko prenese poruku koju ne želite da čujete ili pokrene temu koju ne volite, oštro provocira.

Izraz sarkastičan potiče od grčke reči sarkazó što znači grizem usne od ljutine, rugam se stisnutih usana (sarx je meso). Tako se i upotrebljava da označi onog koji se ruga, ujeda, verbalno grize, odnosno sarkastičan je, onaj koji se pakosno i zajedljivo šali najčešće na tuđi račun.

Ako se uporede sarkazam i ironija, sarkazam je upotrebljena ironija na zajedljiv i pakostan način. Dok je ironija fina prikrivena poruga koja sakriva ono što se zapravo misli. Javlja se u više oblika od dobroćudne šale do zajedljivog sarkazma.

Sarkazam je ironija u negativnom kontekstu. Mada ne mora uvek da uključuje ironiju, pa se umesto nje koristi hiperbolom, metaforom, alegorijom i td. Kod sarkazma imamo kiselu, zlobnu šalu na tuđi račun, sa namerom da povredi sagovornika.

Prema istraživanju u neuropsihologiji, mozak na izgovoreni sarkazam reaguje tako što doslovno shvata značenje reči.

Međutim, postoji i dobronameran sarkazam kada želimo da “probudimo” sagovornika, da ga prodrmamo. Kada prijetlju koji ima neku glupu ideju kažete: “bolju ideju nisam čuo”.

Za shvatanje sarkazma potrebno je da govornik razume uverenja slušatelja, kao i sposobnost slušatelja da prepozna emocije sagovornika.

Share.

Leave A Reply