Timpanon

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je to timpanon ?

Trouglast reljefima ukrašen prostor koji se nalazi iznad prozora i vrata naziva se timpanon.

Da li ste čuli za timpanon? A znate li možda značenje ove reči?

Pojam timpanon potiče iz grčkog jezika i označava trouglast prostor koji se nlazi iznad prozora i vrata i po pravilu je ukrašen sa reljevima. Još u vreme Antičke Grčke kada su se gradili veliki hramovi na početku i začelju istih stavljan je timpanon koji je ukrašavan sa različitim reljefnim ukrasima ili kipovima.

Timpanon

Timpanon se u nekim mestima naziva i zabat ili kalkan. On predstavlja truglasti deo dovodnog krova koji se nalazi na početku i kraju svakog građevinskog objekta. Timpanon ne čini samo trouglasti ukrasni devo već i cela povrština zida iznad koje se on nalazi.

Majstori često ovaj pojam nazivaju kibla. Kod Grka timpanon je najčešće pravljen i ukrašavan tako da ima reljefne ukrase. Kasnije umesto reljefa korišćeni su kipovi kako bi se obogatio njegov izgled.

Iako je u antičko doba timpanon imao istu ulogu kao danas oluk, odnosno da odvodi vodu kako bi sprečio neželjene efekte koja ona može doneti građevini, za doba baroka uloga timpanona se promenila. Odnosno u ovom period on počinje da ima čisto estetsku ulogu, tj. služi kao jedna vrsta bogatog ukrašavanja građevinskih objekata.

U medicini timpanon predstavlja bubanjsku opnu koja se nalazi kod čoveka u uhu.

Share.