Funkcija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je funkcija, šta znači kada čujemo da je funkcija nečega ili nekoga da obavi date poslove ili zadatke?

Funkcija je pojam sa više značenja ali su najviše upotrebljavana njena značenja u matematici i u rasporedu radnih mesta odnosno položaja u nekoj organizaciji.

Naravno, reč funkcija koristimo i u svakodnevnom govoru pa tako kažemo da je funkcija majke u jednoj porodici nezamenjiva, da je funkcija, na primer, Centra za socijalni rad da vodi računa o gladnoj deci i slično.

Funkcija je određeni položaj koji se u firmi ili instituciji dobija na konkursu ili nekim drugom vidom izbora, a po osnovu sistematizacije o radnim mestima. Funkcija direktora, upravnika ili načelnika su najviše funkcije. Funkcija se dobija i u političkoj partiji pa tako kažemo da neko funkcioner određene stranke jer je recimo – njen potpredsednik.

Funkcija u matematici

Funkcija spada u osnovne pojmove u matematici. Pojam funkcije u matematici se opšte odnosi na pravilo pridruživanja elementa iz jednog skupa  iz domena funkcije drugom elementu koji pripada drugom skupu – kodomen funkcije. Ovo se obično obeležava f(x). Funkcija može imati više promenljivih.

Postoji analitička funkcija, neprekidna funkcija, trigonometrijska funkcija, hiperbolička funkcija.

U Analitici, definicija funkcije  glasi: Ako su dve promenljive količine  u takvoj vezi da se menjanjem vrednosti jedne količine menja vrednost i druge, tada je druga funkcija prve.

Share.