Reciprocitet

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je to reciprocitet?

Uzajamnost je drugo ime za reciprocitet.

U prevodu čuvena naša poštapalica koja se vrlo često koristi jeste „ja tebi ti meni“ jednosto je objašnjenje pojma reciprociteta.

Naime, u ekonomiji najviše zastupljen odnos snaga u kome davanje određenih povlastica od strane osobe N drugoj strani osobi S, a pod uslovom da i strana S takođe te povlastice odobrava strani N. To se zove uzajamni odnos ili reciprocitet.

Reciprocitet se zbog ovakvog odnosa najviše praktikuje upravo u bankarstvu, naročito međunarodnom. Po principu reciprociteta, nadležni organ jedne zemlje dopušta stranim bankama rad na svom terenu, pod uslovom da rukovodioci tih stranih banaka dopuste to isto i u svojoj zemlji bankama koje poti

u iz zemlje dotičnog nadležnog organa.

Reciprocitet se još prevodi i kao protivusluga. Na primer, u spoljnoj politici ako se nekoj stranoj državi ne može odrediti određena povlastica bez prethodno utvrđene odgovarajuće povlastice ove države prvoj, to se naziva reciprocitet ili uzajamni odnos, protivusluga.

Etimolozi kažu da izraz reciprocitet potiče od latinske reči reciprocitas označavajući uzajamnost, te zadržavši se u svom prvobitnom značenju i do danas.

Pravne nauke takođe upotrebljavaju ovaj pojam fokusirajući se na uslov reciprociteta kao uslovljavanje primene stranog prava, odnosno priznanje strane sudske odluke ili nekog prava stranaca ali i da ta strana država isto postupa i prema našim građanima, našem pravu i našim odlukama.

Share.