Prekognicija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je prekognicija?

Sposobnost predviđanja budućih događaja naziva se prekognicija.

Ako znate šta znači prekognicija svaka Vam čast! Naime, ovaj pojam se gotovo ne koristi, ali svakodnevno upotrebljavanjemo sinonime za ovu reč. Ako Vas je zanimalo značenje reči prekognicija, došli ste na pravo mesto.

prekognicija

Etimologija nas uči da sam termin prekognicija potiče iz latinskkog jezika i najjednostavnije rečeno predstavlja sposobnost predviđanja budućih događaja. Dakle, prekognicija predstavlja saznanje koje ide ispred vremenskog toka i odnosi se na događaj koji se još nije odigrao.

Sam pojam predstavlja predmet parapsihologije jer predstavlja saznajni proces koji se nalazi iznad racionalnog zaključivanja čoveka.

Sama prekognicija predstavlja predmet rasprave jer naučno nije utvrđeno da osoba može “prevariti vreme”, odnosno predvideti ono što će se dogoditi u budućnosti. Ipak poznato je par slučajeva gde su određene osobe sanjale neke događaje koji su se zaista i dogodili posle izvesnog vremena.

Interesanto je da brojni fizičari ne odbacuju tako lako teoriju o prekogniciji kao što je to slučaj sa nekim drugim neobašnjivim ljudskim sposobnostima jer je upravo Ričard Fejnman dobio Nobelovu nagradu za svoju demonstraciju o subatomskim česticama koja je usko povezana sa pojmom prekognicije. Naime, on je dokazao da se se ove čestice za kratko vreme moraju kretati unazad, što znači da se i tati unazad u vremenu.

Share.