Judaizam

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je judaizam?

Monoteistička religija Jevreja koja propoveda veru u jednog, beztelesnog i samo duhovnog Boga naziva se judaizam.

Da li ste čuli za pojam judizam? A da li znate koje je njegovo značenje?

Najstarija od tri velike svetske monoteističke religije jeste judizam.  U osnovi judizma je verovanje da postoji samo jedan, beztelesni Bog koji je vladar i stvoritelj celog sveta i koji sve vidi i zna. On je otac svih ljudi i predstavlja sveukupnost moralnih savršenstava, te od ljudi zahteva ljubav i pravdenost.

Bog u judaizmu se naziva Jehova ili Jahva, a ono što je posebno zanimljivo to je da njegovo ime nije dozvoljeno izgovarati zbog svetosti. Zakoni po kojima se ispoljava judaizam sadržani su u Starom zavetu (hebrejskoj Bibliji).

Stari zavet predstavlja sintetizovan rukopis koji se sastoji od 46 knjiga koje su kanonizovane oko 90-te godine pre nove ere, kada je i nastao ceo milenijum. Pisan je na herbejskom i aramejskom jeziku, a u njemu je sadržana istorija jevrejskog naroda, kojeg je Bog odabrao kao uzor čovečanstvu.

Takođe, on je narodu podario Toru tj. Zakon koji je izuzetno važan za život svih Jevreja, kao i Talmud koji predstavlja veliku jevrejsku zbirku posle – biblijskih tumačenja Starog zaveta.

Za osnivača jervrejske religije smatra se Mojsije, a jedini izvor o njegovom životu i radu jeste Stari zavet koja nam govori, da je čuvajući stoku na božijoj planini video u žbunu Boga koji ne samo da mu je dao određenu moć, već mu je poverio i misiju spašavanja plemena i njihovog oslobađanja od ropstva.

Share.