Jezuiti

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Jezuiti, šta su? Šta znači kada kažemo da neko pripada redu Jezuita?

Jezuiti su najzatvoreniji i najmističniji red katoličkih kaluđera, koji je osnovao Ignasio de Lojola.

Svi oni koji su dobro upoznati sa hrišćanskom religijom sigurno znaju šta znači pojam Jezuiti, koji se na našim porostorima prilično retko koristi. Malo ko zna da pojam Jezuiti ima potpuno isto značenje kao i pojam Isusovci.

Jezuiti ili Isusovci su najzatvoreniji i najmističniji red katoličkih kaluđera, čije puno ime glasi – Družba Isusova. Ovaj red osnovao je Ignasio de Lojola u Parizu, 1534-te godine sa šestoricom drugova. Oni su bili studenti na Sorboni, koji su nakon polaganjanja redovničkih zaveta imali nameru da misionarski deluju u Palestini.

Lojola je napisao nekoliko knjiga, od kojih je najznačajnija knjiga “Duhovne vežbe”, koja je prema verovanju nastala tako što mu je “Sveta Marija” dala nalog da istu napiše preteći uputstva koja mu je dao “Sveti duh”. Njegovi učenici i savremenici su ostavili dokumenta koja svedoče o tome da je Lojola prilikom meditacije svetleo sa aurom ili je levitirao. On je 1622-ge proglašen za sveca od strane Katoličke crkve.

Nakon njegove smrti, Jezuiti postaju agresivan i veoma uticaj red, koji je najviše delovao u Španiji i španskim kolognijama. Danas, oni su najbrojni red u svetu, a funkciju njihovog poglavara trenutno obavlja Adolfo Nikolas.

Bitno je istaći da se reč Jezuiti najpre koristila pežorativno da opiše vernike koji su previše spremni da koriste i prisvoje Isusovo ime.

Ovaj pojam ima i svoje metaforično značenje, gde se koristi za dvolične i licemerne ljude. Ovo značenje termin Jezuiti je dobio zbog kazuistike kojoj su pribegavali Jezuitski moralisti.

Share.