Jatagan

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Jatagan, šta je to zapravo? Koje značenje ima ovaj pojam?

Jednoručni mač nalik na sablju s jednom oštricom naziva se jatagan.

Sam pojam jatagan se veoma retko koristi na našim prostorima, naročito u svakodnevnoj komunikaciji. Kada je naša zemlja bila pod turskom vlašću, ovaj pojam predstavljao je reč koja se gotovo svakodnevno upotrebljava, dok je danas njegova upotreba svedena na minimum. Da li znate koje značenje ima pojam jatagan?

Sam termin jatagan predstavlja turcizam koji u izvornom obliku glasi yatağan i predstavlja jednoručni mač nalik na sablju sa jednom oštricom. Reč je o maču koji je korišćen u osmanskom carstvu od sredine 16-og do kraja 19-og veka.

Jatagan je ovaj naziv dobio po istoimenom gradu koji se nalazi u jugozapadnoj Turskoj. Naime, u ovom gradu je otpočela proizvodnja ovih mačeva, a kasnije su se raširili po celom osmanskom carstvu.

Jatagan je izrađivan kombinovanjem dve vrste čelika – mekšeg i tvrđeg. Interesantno je da je upravo način izrade omogućavao jataganu da u isto vreme bude veoma tvrd i elastičan što je bio veliki plus u odnosu na ostale mačeve koji su se koristili u to vreme.

Što se tiče same veličine jatagana ona nije precizno određena. U proseku dužina oštrice iznosi od 60 do 80 cm. Sečivo je povijeno unapred kao što se viđa kod grčkog kopisa i podseća na latinčno slovo S. Upravo ovaj oblik jatagan je dobio kako bi se protiviku zadale fatalne povrede. Naime, u trenutku kada jataganom probodete protivnika, zahvaljujući samom obliku sečiva, kod protivnika se oštećuju svi vitalni organi.

Uglavnom su janičari koristili kraće jatagane jer su bili dosta praktičniji. Duži jatagani bi im smetali kod dugih marševa.

Share.