Javka

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta znači javka?

Lice preko kojeg ilegalna organizacija održava vezu sa svojim članovima naziva se javka.

Zaista male su šanse da ćete negde čuti izraz javka, koji gotovo da se ne koristi na našim prostorima. Uglavnom ga možete čuti od ljudi koji su na neki način povezani sa Rusijom bilo da rade tamo ili zbog nekog drugog razloga putuju u ovu zemlju.

Javka

Pojam javka potiče iz ruskog jezika i označava lice preko kojeg ilegalna organizacija održava vezu sa svojim članovima ili pak sa nekim drugim sličnim organizacijama.

Na našim prostorima moguća je upotreba ove reči i u drugim značenjima. Pa tako javka se koristi kao lozinka, parola, odnosno tajni znak koji se upotrebljava u nekoj tajnoj službi. Ovde je bitno istaći da javka podrazumeva unapred dogovorenu reč koju mogu znati samo pripadnici određene službe.

Ranije tokom ratova reč javka bila je upotrebljavanje kao znak raspoznavanja pri susretu ilegalaca u okviru jedne službe.

Share.