Ionako

0

Ionako

Svakome se desi da potraži „pomoć“ u Pravopsu srpskog jezika, premda je gramatika srpskog jezika nije ni malo jednostavna. Tako da vas je sigurno nekada zainteresovalo i pravilo pisanja reči ionako.

Kada je reč o pravopisu, u zavisnosti od konteksta ovaj prilog se piše i odvojeno i sastavljeno, odnosno pravilno je i „ionako“ i „i onako“.

Inače reč ionako je sinonim za sledeće odrednice: pre svega, bez obzira na sve drugo.

Izraz ionako, spada u priloge, tačnije u nepromenljive reči koje stoje uz glagole i bliže određuju glagolsku radnju. Prilozi mogu odrediti glagolsku radnju po: vremenu, mestu. načinu, količini ili uzroku.

Takođe, prilozi ne moraju uvek stajati samo uz glagole, već i uz imenice, prideve i druge priloge i bliže ih određivati.

Kako bi pored značenja imali i predstavu o pravopisu ovog izraza, navešćemo samo nekoliko primera kada se ionako piše spojeno a kada odvojeno.

Kada označava “bez obzira na sve drugo” piše se sastavljeno: “nije važno što nema užine, ionako sam na dijeti”, “ionako nisam to hteo” ili “ne žuri, ionako ćemo stići ranije od planiranog”.

U svim ostalim slučajevima piše se odvojeno: “možemo i ovako i onako” ili “i ovako i onako neće hteti”.


Share.

Leave A Reply