Ihtiologija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Ihtiologija

Šta je to ihtiologija?

Ihitologija je grana zoologije koja se bavi proučavanjem riba.

Etnološki posmatrano reč ihtiologija nastala je od grčkih reči ikhthu u značenju riba i logus u značenju nauka. Po definiciji ihitologija predstavlja granu zoologije koja se bavi proučavanjem riba. Usko je povezana sa biologijom mora i limunologijom koja se bavi proučavanjem jezera.

Ihtiologija obuhvata proučavanje skeletnih, hrskavičnih i bezviličnih riba. Po najnovijim informamcijama pretpostavka je da u svetu postoji oko 33.000 vrsta riba koje čine vićinu kičmenjaka odnosno pripadaju onim živim bićima koja u okivru svoje telesne građe imaju kičmeni stub.

Iako postoji ogroman broj vrsta riba koje su otrkivene, ipak sveke godine se otkrije oko 250 novih vrsta. Ihtiologija pojavila se još u kamenom doba i to zbog velike potrebe ljudi za hranom. Naime, ljudi su još tada počeli da istražuju koje sve vrste ribe postoje, te koje su najadekvatnije za ishranu i najlakše za hvatanje i pripremu. Prvi ihtiolozi, odnosno osobe koje se bave izučavanjem ihtiologije bili su obični ribolovci koji su loveći ribe proučavali kako ih najlakše uloviti, gde ih pronaći, u koje doba godine i slično.

Prvi put ihtiologija kao nauka spominje se oko 330 godine pre nove ere za vreme Aristotela koji je tačno opisao 117 vrsta riba i uočio njihove razlike u anatomiji i ponašanju. Nakon Aristotelove smrti, njegovi učenici nastavili su sa ihtiološkim istraživanjima tamo gde je on stao. Bitno je istaći da ihtiologija se bavi i proučavanjem nastanka i razmnožavanja riba, bolesti koje one dobijaju, stopom smrtnosti, uslovima života, hranom koju jedi i mnogim drugim sitnicama vezanim za njihov život.

Share.