Integritet

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je integritet? Koje značenje ima reč integritet?

Pojam integritet je višeznačni i njegovo konkretno značenje zavisi od konteksta. Najčešće u svakodnevnom govoru čujemo da neka osoba ima čvrst integritet. To znači da je osoba od principa koju nije lako pokolebati.

Reč integritet potiče od latinske reči ( integritas) što znači potpunost, nedeljivost, besprekornost, poštenje…

Ipak, kada govorimo o integritetu ličnosti, tada mislimo na ponašanje, i najviše, na ono što stoji u pozadini tog ponašanja.

Posedovati integritet znači imati bezuslovnu i nepokolebljivu obavezu prema moralnim vrednostima i dužnostima koje smo sami sebi odredili ili prihvatili od društva, poslodavca, članova porodice…

Jedna od definicija integriteta bila bi da je to svesnost potpunosti ljudskog bića i različitosti kod drugih ljudi. Još jedna od definicija je i da je integritet sposobnost održavanja dostojanstva, kako ličnog tako i dostojanstva drugih ljudi.

Integritet kao ljudska osobina podrazumeva još i poštenje, realnost, obazrivost i druge moralne vrednosti lica.

Pored moralnih vrednosti integritet podrazumeva i lični pečat koji se odnosi na rad u procesu razvijanja jedne persone koja je sposobna za samokontrolu, prevladavanje razuma nas osećanjima, kontrolisanje nagona, impulsa, afekata i izliva emocija.

Integritet kao nedeljivost, može se koristiti i u političkoj terminologiji kada na primer govorimo o teritorijalnom integritetu određene države.

Od reči integritet, izvedene su brojne reči među kojima je integracija koja označava nedeljiv skup recimo privrednih subjekata.

Share.