Pipeta

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Pipeta

Šta je pipeta

Vrsta laboratorijske cevčice naziva se pipeta.

Uglavnom su se laboranti susretali sa pipetama, ali i svako ko se bar malo zaineresovao za svet hemije, eksperimenata i nekih ogleda mogao je da vidi ako ne uživo onda na televiziji ili u filmovima ovu vrstu laboratorijske “kapaljke”.

Izraz pipeta potiče od francuske reči pipette koja znači lulica. U medicini se najviše upotrebljava kao cevčica, odnosno staklena cev sa valjkastim proširenjem u srednjem delu ili na zašiljenom kraju.

Prema jednoj od definicija, pipeta je deo laboratorijskog pribora koji se koristi za za transport izmerene zapremine tečnosti. Uglavnom služi za sipanje lekovitih kapi, zato je neki laboranti nazivaju i kapaljka.

Praksa kaže da se pipeta upotrebljava u molekularno biološkim, analitičko hemijskim i medicinskim testovima. Takođe, one se mogu naći različitog dizajna sa različitim namenama i različitim nivoima preciznosti i tačnosti. Tako se selektuju one jednostavne staklene pipete od onih kompleksnijih podešavajućih ili elektroniskih pipeta.

Kao vrsta laboratorijskog pribora pipeta služi za relativno precizno merenje zapremine određene tečnosti. Postoje i razne vrste pipeta: mahrova, graduirana i mikropipeta.

Mahrova pipeta (trbušasta) ima središnje proširenje. Graduirana pipeta je uska staklena cev sa urezanim oznakama volumena (zapremine). I mikropipeta je uređaj za automatsko usisavanje i ispuštanje malih zapremina tečnosti, od 5 do 1000 mikrolitara. Ova poslednja sadrži i plastični nastavak koji se nakon upotrebe baca.

Share.

Leave A Reply