Predestinacija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

 Šta je to predestinacija?

Učenje po kojem je svakom čoveku sudbina već unapred određena naziva se predestinacija.

Sigurno ste imali prilike da čujete za pojam predestinacija koji se u poslednje vreme sve češće upotrebljava. Naime, narod sve više ima potrebu da određene događaje prepiše nečemu većem (uglavnom sudbini) zbog čega je i nastao izraz predestinacija.

Predestinacija ili predodređenje kako se još naziva predstavlja učenje po kome su sva dešavanja unapred predodređena od strane Božije volje ili sudbine. Bitno je istaći da predestinacija ne isključuje slobodno volju (odnosno mogućnost korišćenja iste) već ih samo ograničava i podređuje Božijoj milosti.

Predestinacija

Etimološki posmatrano sama reč predestinacija nastala je od latinske reči praedestinatio u bukvalnom značenju pred događaj, odnosno događaj koji prethodni.  Kako se predestinacija vezuje za Božiju volju jasno je da je usko povezana sa religijom, a kao što je već poznato različite religije različito shvataju Božanstva, pa tako i ovaj pojam u različitim verama drugačije se hvata.

U hrišćansko – teološkom smislu predodređenje predstavlja Božiju odluku po kojoj neki ljudi su unapred određeni za spasanje, a drugi su osuđeni na večno proklestvo. Ovaj pojam kod njih temelji se na nedokučivosti Božijih namera i izbora, ali ipak dozvoljava postojanje izvesnih znaka. Primer za to bila bi situacija u kojima nekima “sve ide na dobro” čime se naslućuje da su oni “Božiji izabranici” predodređeni samo za dobro. Po ovom učenju sam Bog odlučuje koga će pomilovati i na kome će se smilovati, a koga će kazniti ili osuditi na večnu patnju i bol. Shodno tome sledi zaključak da spasanje čovekove duše po predestinaciji ne zavisi od čoveka tj. od njegove slobodne volje već isključivo od Božije milosti.

U islamu verovanje u predodređenost ili kader kako ga oni nazivaju odnosi se na to da je Bog (u ovom slučaju Alah) odredio sudbine svih naroda odnosno događaje koji će se desiti. Znači Alah je taj koji je stvorio sva bića prema svom znanju i mudrosti i on je taj koji zna sudbinu svakog živog bića. Po islamskoj veri ništa se ne dešava i ništa ne postoji bez Alahobe volje i stvaranja.

Share.