Terminologija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je terminologija?

Skup napravljenih stručnih izraza neke naučne oblasti naziva se terminologija.

Bitno je istaći da se pojam terminologija koristi u nekoliko značenja, te je bitno istaći svako od njih.

Etimologija nas uči da reč terminologija potiče od latinske reči terminus, što znači granica, međa, govor. U bukvalnom značenju terminalogija označava veštački govor.

terminologija

Ipak u svakodnevnoj komunikaciji obično kada kažemo terminnologija, mislimo na značenje po kojem se ona odnosi na stručne nazive neke naučne oblasti. Dakle reč je o terminima – rečima koji se koriste u nekom naučnom, tehničkom, umetničkom ili sportskom području.

Iako reče, termin terminologija koristi se i da označi ukupnostih svih reči ili izraza u nekom jeziku.

U savremeno doba ovaj pojam koristi se i da označi interdisciplinovanu naučnu disciplinu koja je usko povezana sa lingvistikom. U tom smislu terminologija predstavlja nauku koja se bavi nastankom pojmova, odnosima i vezama koji se javljaju između pojmova, njihov opis i svojstva.

Share.