Otorinolaringologija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je otorinolaringologija?

Grana medicine koja se bavi proučavanjem i lečenjem bolesti uha, nosa i grla naziva se otorinolaringologija.

Ako znate značenje reči otorinolaringologija, svaka Vam čast! Naime, ovaj pojam gotovo da se uopšte ne koristi na našim prostorima, već se uglavnom koristi njegova skraćenica, te nas i ne čudi što veliki broj ljudi nikada nije čuo za ovu reč.

Pojam otorinolaringologija se koristi u medicini i srodnim naukama, a u većini slučajeva zbog lakšeg izgovaranja ili pisanja koristi se skraćenica reči, koja glasi – ORL.

Posmatrano sa etimološke strane termin otorinolaringologija potiče iz grčkog jezika i predstavlja složenicu nastalu od pet reči, ous – uho, rhis –nos, faryngos – ždrelo, laruyngos – grlo i reči logos u značenju nauka.

Otorinolaringologija je grana medicine koja se bavi pručavanjem velikog dela glave i vrate. Sastoji se od nekoliko manjih celina koje se bave proučavanjem nastanka i lečenja bolesti uva, nosa, ždrela i grkljana.

Prema tome, otorinolaringologija proučava šupljine i organe koji su anatomski i fiziološki blisko povezani sa njima, te sa tim se sve njene celine moraju posmatrati kao jedno. Ovo je jedna izuzetno značajna grana medicine, jer je poznato da nos, uho, grlo i ždrelo imaju vitalnu ulogu za život čoveka jer učestvuju u disanju i gutanju.

Share.