Okano

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je okano?

Okano je termin koji se u Bosni koristi za lepu devojku krupnih očiju.

Nema ko od nas nije čuo pesmu od Zdravka Čolića čiji je naziv “Okano”. Veliki broj ljudi i dan danas svakodnevno pevuši ovu pesmu, a koliko nas je zapravo upoznato sa značenjem pojma okano?

Termin okano se veoma retko upotrebljava u našim prostorima. Ako izuzmemo istoimenu poznatu pesmu od Čole, šanse da se sretnemo sa ovom reči u svakodnevnoj komunikaciji su ravne nuli. Sa druge strane u Bosni, a posebno u Sarajevu okano je prilično čest pojam.

Okano predstavlja termin koji se koristi za lepu devojku krupnih očiju. Iako se uglavnom odnosi na devojke, okano se može upotrebljavati i za bebe ili bilo koga drugog kome želimo da tepamo ističajući pri tome lepotu njegovih očiju.

Share.