Otadžbina

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je to otadžbina? Da li ste upoznati sa značenjem ovog pojma?

Otadžbina je naziv za geografsko područje prema kome pojedinac ili grupa ljudi oseća kulturnu pripadnost.

Sigurno se svako na svoj način susretao sa pojmom otadžbina, posebno u našem društvu gde se ova reč može čuti svakodnevno, što u medijima to u komunikaciji sa prijateljima i rodbinom. Ako ste imali nedoumice šta znači otadžbina, u nardnim redovima saznajte tačno značenje ovog pojma.

Po definiciji, otadžbina je naziv za geografsko područje prema kome pojedinac ili grupa ljudi osećaju kulturnu pripadnost, odnosno sa kojom se nacionalno identifikuju.

Pojam otadžbina za svakog od nas ima drugačiji značaj, jer svi mi imamo drugačiji fenomen svesti i različito doživljavmo iste stvari. Otadžbina kao takva ne može da se uređuje, menja ili oblikuje. Ona je takva sve dok je njen narod voli i dok je spreman da se za nju bori.

Svi mi možemo biti državljani različitih država, ali je otadžbina samo jedna – u našem sluèaju to je Srbija.

Naša otadžbina je naša pravoslavna imperija koja je naslednik duhovnog, kulturnog, istorijskog i pravnog nasleđa našeg naroda.

Share.