Opereta

0

Opereta

Opereta je muzičko delo koje se izvodi na sceni. To je dramska radnja koja se izvodi na sceni. Slična je operi, ali mnogo kraća od nje. Sastavljena je od jednog, do dva čina. U njoj radnja prikazuje sviranjem i pevanjem. U njoj se glumi i govori, to jest, neke se uloge pevaju a neke govore. Sadržaj operete je uglavnom komičan i zabavan.

Opereta je nastala u XIX veku u Parizu, tako što je operski kompozitor Žak Ofenbah osmislio novi muzički oblik sličan operi, ali za široke narodne mase. Za operske predstave su bile jako skupe ulaznice, opera je dugo trajala i uglavnom je imala tužan kraj. On je iznajmio mala pozorišta, komponovao muzička dela u jednom, najviše dva čina, koja su bila komična i imala tematiku svakodnevice. Njegova najznačajnija opereta je „Orfej u podzemlju“ iz koje je čuvena melodija „Kan-Kan“.

Vrlo brzo, ovaj muzički žanr postaje jako popularan i opereta se sve više sluša i u ostalim delovima Evrope, naročito osvaja i bečku publiku. Širenjem popularnosti operete, i bečki kompozitori počinju sve više da rade na operetama. Smatra se da je najpoznatiji i najpopularniji predstsavnik operete je Johan Štraus Mlađi. Njegova najpoznatija opereta je „Slepi miš“.


Share.

Leave A Reply