Mejtef

0

Mejtef

Šta je to mejtef?

Mejtef označava islamsku versku osnovnu školu.

Reč mejtef ili mekteb kako se pravilno piše nastala je od reči „ketebe“ u značenju pisati. Mejtef se koristio da označi mesto gde se podučava odnosno uči, čita i piše. Mejtef je reč arapskog porekla, ali u njihovom jeziku ona ima značenje kancelarije, biroa, ureda…

Po definiciji mejtef predstavlja osnovnu školu čija je svrha da se đaci poduče osnovama islamske vere, njihovog načina života i ponašanja u društvu, kao i osnovama arapskog pisma, njegove gramatike i izgovora, a najvažnije od svega svakako je pravilno učenje iščitavanja Kurana. U svim državama gde je većinsko stanovništvo arapska nacija izraz metejf označava islamsku versku osnovnu školu, dok na persijskom jeziku ovaj pojam označava i osnovnu i srednju školu.

U okviru naše zemlje nalaze se mejtefi koji za cilj imaju da poduče svu islamsku decu glavnim obeležjima islamske vere i propisa, te kako se oni primenjuju  i koriste u svakodnevnom životu.

Kroz mejtef deca bi trebala da razviju određeni stav o ljubavi prema Alahu i Muhamedu, te da učvrste svoju privrženost prema Islamu.

U mejtefu se može saznati sve o islamskoj veri i narodu koji tamo živi. Po završetku mejtefa, učenici mogu upisati merdres koji predstavlja islamsku srednju školu višeg nivoa.


Click Here To Join Native Media
Share.

Leave A Reply