Semiologija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je to semiologija?

Nauka o znacima naziva se semiologija.

S obzirom da se medicina najviše bavi znacima ili simptomima bolesti, onda i ne čudi da se u medicini skoro najviše upotrebljava pojam semiologija, u svom praktičnom smilu.

Prema definiciji semiologija je nauka o znacima, odnosno o simbolima i njihovom značaju u međusobnoj komunikaciji osoba, ali i u komunikaciji kod profesija sa klijentima. Dalje, u širem naučnom određenju semiologija obuhvata uočavanje, identifikaciju i interpretaciju znakova pojedinih poremećaja pa služi kao sinonim za simptomatologiju.

Semiologija se najčešće koristi u savremenom kontekstu kao pojam za proučavanje neverbalnoh načina komuniciranja.

Još su davno epikurejci podučavali da reči nisu slike već samo znaci ili oznake naših predstava.

Prve rasprave o znacima datiraju još kod Platona i Aristotela, kasnije u srednjem veku kod Avgustina i SKolastika.

U 18. veku nemački filozof Alexander Gottlieb Baumgarten  u svom delu „Metafizika“ koristi pojam semiotike kao „opšte teorije o znakovima“ . Potom u novije doba najviše se raspravlja o jezičkim znakovima.

Ovde je korisno razlikovati semiotiku od semiologije. Naime, radi se o dva različita sistema znakova. Semiologija istražuje različite “jezike”, kao što su ceremonijalni, književni jezik i slično, dok semiotika predstavlja opštu nauku o znakovima.

Semiologija se prema drugim definicijama određuje i kao nauka koja se bavi istraživanjem tekstova i njegovim strukturama, proizvedenim znakovima ali i o ljudskim znakovinim sistemima.

Share.