Spartanac

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta znači Spartanac? Znate li tačno značenje navedenog pojma?

Stanovnik grada Sparte u staroj Grčkoj, čuven po strogosti, otpornosti, snazi i discipline naziva se Spartanac.

Sigurno ste do sada bili u prilici da čujete za pojam Spartanac koji se sve više koristi na našim prostorima. A da li ste upoznati sa njegovim značenjem?

Zahvaljujući sjajnom filmu “300” snimanom po istinitom stripu Frenka Milera, termin Sparta postao je sinonim za nepobedivu državu koja se ne boji ni znatno brojnijih protivnika. Upravo tada raste i interesovanje za Spartance čiji su junaški podvizi i opisani u ovom filmu.

Sam termin Spartanac potiče iz grčkog jezika, od reči Σπαρτοί koja ima značenje посејани. Po grčkoj mitologiji, Spartanci su rasa ratnika koja je rođenja iz zemlje od posađenih zmajevih zuba. Heroj Kadmo je bio taj koji je posejao zube zmaja sa izvora Ismene, a ti zubi su izrasli u jake, disciplinovane i odmah spremne za borbu ratnike.

Na našim prostorima kada se kaže Spartanac obično se misli na građanina antičke Sparte. Reč je o ljudima koji su postajali profesionani vojnici i to već u sedmoj godini života.

Već po rođenju znalo se da će beba rođena kao muškarac biti disciplinovana i podvrgnuta napornim treninzima i vežbama, kako bi kasnije izrasla u vojnika karakterističnog samo za ovu zemlju.

Mladići su nakon navršenih sedam godina života živeli u vojnim zajednicama, gde su bili razvrstani po starosti. Njihovi svakodnevni treninzi bili su veoam teški i naporni, toliko da su ih čak i bičevali kako bi ih navikli da trpe jake bolove. Čak je bilo i organzivovano takmičenje ko može veći bol da istrpi.

Pored toga oni su hranjeni veoma slabo, nekada čak danima nisu dobijal ništa da jedu. Često su dobijali i podstrek da kradu hranu kako bi bili što spretniji i snalažljiviji.

Nakon što navrše 20 godina, njihovi treninzi postajali su još žeći, a sve to za rezultat imalo je veoma jake, disciplinovane i uvežbane vojnike koji su bili u stanju da poraze boli koju drugu grčku vojsku. Zahvaljujući tome, Sparta je poznata kao jedina država kojoj utvrđenja nisu bila potrebna.

Bitno je istaći da je svaki Spartanac želeo da služi Sparti, jer to je bila glavna svhra njegovog života. Zbog toga su samo jaki i zdravi dečaci imali priliku da žive u ovoj državi, jer su sve slabe ili deformisane bacali sa litice ili jednostavno ostavljali da umru.

Od svakog Spartanca očekivalo se da bude telesno veoma snažan, mentalno bistar i emotivno izuzetno otporan. Oni su morali najpre da budu odani državi, a tek onda porodici i prijateljima.

Pored brutalne discipline i treninga kroz koje su morali da prođu, oni su morali da znaju da čitaju i pišu.

Interesantna je činjenica, da pored muškaraca i žene su bile tako vaspitavane da je Sparta najvažnija, te da je čast umreti sa svoju državu.

Share.