Pastorak

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta znači pastorak?

Pastorak je naziv za sina očuhove žene ili maćehinog muža iz prethodnog braka ili vanbračne veze.

Pojam pastorak dosta se ređe koristi u svakodnevnoj komunikaciji, zbog čega možda niste upoznati sa njegovim značenjem.

Pastorak je pojam koji se koristi da označi direktne rodbinske odnose. Pastorak se definiše kao sin očuhove žene ili maćehinog muža iz prethodnog braka ili vanbračne veze. Ako je u pitanju kćerka očuhove žene ili mećehinog muža iz prethodnog braka (vanbračne veze), koristićemo termin pastorka.

Prema tome, pastorak će mužu biti ženin sin kojem on nije biološki otac, odnosno posmatrano sa ženske strane – biće joj sin kome ona nije biološka majka.

Share.