Paravojne formacije

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta su to paravojne formacije? Koje značenje ima pojam – paravojska? Kako funkcioniše taj tip vojske i gde?

Izraz paravojne formacije ili paravojska u najširem smislu označava bilo koju organizovanu grupu čiji su pripadnici naoružani i obučeni za oružanu borbu, odnosno za izvršavanje vojnih zadataka, ali se iz određenih razloga ne mogu smatrati vojskom.

Devedesetih godina prošlog veka imali smo prilike da tokom ratova na području bivše SFRJ dosta čujemo o paravojsci.

Značenje paravojnih formacija obuhvata dve podkategorije. Prvu kategoriju čine oružane formacije određene zemlje, koje u organizacionom ne spadaju u njenu redovnu vojsku. To su na primer : Obalska straža, Žandarmerija, Kraljevska konjica u Kanadi, pomoćne službe „Women Airforce Service Pilots  – civilni piloti-žene u američkom ratnom vazduhopolovstvu. Ova kategorija paravojske

Nema za glavnu svrhu borbu protiv neprijatelja ni ratovanje već ima zadatke čuvanja unutrašnje sigurnosti ili sukobe niskog intenziteta.

U drugu kategoriju paravojnih formacija spadaju oružane formacije koje vrše aktivnosti jednake aktivnostima redovne vojske dok iza njih nema eksplicitne sankcija neke države.

To su najpre razne ustaničke grupe i ilegalni politički pokreti a primeri takvih paravojnih formacija su Tamilski tigrovi na Šri Lanki ili OVK na Kosovu. Takođe, postoje paravojne formacije kao oružana jedinica nekih političkih  partija dok ima slučajeva da se sticajem određenih okolnosti paravojna formacija transformiše u redovnu vojsku što je bio primer Jugoslavije u Drugom svetskom ratu.

Share.