Megdan

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je to megdan? Šta znači izaći nekom na megdan?

Polje na kojem se vodi borba naziva se megdan.

U episkim narodnim pesama opevani su mnogi megdani, posebno u pesmama Kosovskog ciklusa. Ako nigde drugo sigurno ste o megdanima pročitali u ovim istorijskim pesmama za vreme prvih osam razreda škole.

Pojam megdan naravno još jedna je od mnogobrojnih pozajmljenica iz turskog jezika. Prema etimolozima ona se ukorenila i u naš govor bez ikakvog menjanja, u svom originalnom obliku. Naime, megdan u turskom jeziku označava borbu ili mesto nekog dvoboja, bojno polje.

Ovaj turcizam označava kod nas još i sukob, odmeravanje snaga ili prostor na kome se vodi rat.

I pojam megdan se može koristiti van osnovnog značenja, u metaforičkom (prenesenom) smislu kada želimo da opišemo napor u savlađivanju ili odolevanju nečemu. Ako imamo neki problem koji ne možemo da rešimo tako lako već velikim naporom kažemo da se s tim borimo kao na megdanu.

Takođe, pravopis kaže da ne treba mešati mejdan i megdan jer to nije isto i da se uvek kaže i piše megdan.

Istorija beleži da se na megdan izlazilo za vreme Osmanskog carstva, pri tom se odmeravala snaga na megdanu u bacanju koplja, jahanju, skakanju, bacanju kamena i slično. Pa se kaže da megdan ne samo bojno polje već i vojno vežbanje i nadmetanje.

Danas se pod megdanom podrazumeva i svaka akcija, trud ali i najmanja tuča.

Share.