Alavost

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je alavost?

Alavost predstavlja nezasito, proždrljivo i pohlepno jedenje hrane.

Sigurno ste do sada bili u prilici da čujeete da je određena osoba alava. A da li znate značenje pojma alavost?

Alavost predstavlja nezasito, proždrljivo i pohlepno jedenje hrane. Dakle, reč je o preteranoj konzumaciji hrane. Za osobu koja mnogo jede kažemo da je alava.

Ovde je bitno istaći da ovaj termin ima i svoje metaforično značenje u kojem se odnosi na pohlepnost, garamzivost i neumernost čoveka u svemu. Primera radi, ako neki čovek poseduje alvost kao osobinu, to znači da se on nezadovoljava ni sa čim što ima. Reč je o ljudima koji žele “i jare i pare”.

Alav čovek se nikada neće zadovoljiti onim što ima koliko god mnogo da ima, pa se tako ovi ljudi nazivaju još i „večito gladni“ ili „nezasiti“.

Share.