Apokalipsa

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je to apokalipsa?

Aokalipsa je grčka reč koja znači otkrovenje, a na našim prostorima ova reč se koristi kao sinonim za smak sveta.

Pojam apokalipsa potiče od grčke reči apocalupis što znači otkrovenje, obelodavanje odnosno skrivanje pokrivača. Ipak na našim prostorima apokalipsa označava smak sveta, odnosno prestanak postojanja ljudske rase i sveta kakog ga znamo.

Apokalipsa

Apokalipsa je pojam poznat još iz biblije u kojoj ima nešto drugačije značenje. Naime, proučavajući hrišćansku religiju dolazi se do podataka da je za vreme vladavine cara Domicijana napisana čuvena knjiga pod nazivom “Otkrovenje (Apokalipsa)” čiji je autor Ivan evanđelista.

Knjiga sadrži brojna predviđanja i događaje koji su se desili pre i za vreme velikog Božijeg događaja, tj. apokalipse (smaka sveta).  Zbog same sadržani knjige pojam apokalipsa počeo je da se koristi kao sinonim za kraj sveta, odnosno prestanak života za ljudsku rasu.

Iako se kod nas reč apokalipsa vezuje za uništenje, kraj, nešto strašno, poražavajuće, konačno, ona u svom izvornom značenju ima malo drugačije značenje. Ovde se apokalipsa vezuje za konačnu borbu između dobra i zla koja je već počela i čiji se ishod neće znati do samog kraja.

Share.