Buržuj

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je buržuj?

Povlašćeni pripadnik građanske klase naziva se buržuj.

Na našim prostorima često imamo priliku da čujemo pojam buržuj koji se pre svega upotrebljava u žargonskom značenju koje ima. A da li znate šta znači ova reč?

Buržuj je termin koji potiče iz francuskog jezika, gde je najpre  korišcen da označi gradjanstvo, odnosno sve one gradjane koji nisu pripadali plemićkoj klasi, ali su imali svoju slobodu i uživali neke privilegije koje nisu imali obični građani (seljaci, kmetovi).

Sa razvojem urbanizacije reč buržuj počinje da se koristi za imućnije i uticajnije predstavnike građanstva koji su bili vlasnici industrijskih manufaktura ili pak za krupne zanatlije i slicno.

Na našim prostorima izraz buržuj se koristi u žargonu za veoma bogate ljude. Obično je reč o ljudima koji poseduju zgrade, stanove, kola, lokale…

Ovaj pojam je vremenom dobio i svoje pejorativno značenje, gde se pre svega odnosi na bezdušne, bezobzirne, sebične i svirepe ljude. U novije vreme sve češce se termin buržuj upotrebljava da izrazi malogradane.

Share.