Basamak

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je basamak?

Basamak je turska reč za stepenicu ili prečagu na letvicama.

Iako se poslednjih godina turcizmi polako izbacuju iz upotrebe na našim prostorima, veliki broj istih ipak je i dalje prisutan u srpskom jeziku. Basamak je jedan od onih turcizama koji se sve ređe upotrebljavaju, pa je danas prava retkost čuti ovaj pojam.

Basamak je dakle, reč koja potiče iz turskog jezika i ima značenje stepenice ili prečage na lestvici. Takođe, ovaj pojam označava i celo stepenište koje predstavlja prostor u kojem su smeštene stepenice i koji je ograničen sa strane zidovima

U zavisnosti od funkcije, materijala od kojeg se pravi, broja i oblika stepenica postoje različita stepeništa: jednostruko, dvostruko, polukružno, kružno, glavno, sporedno, drveno i td.

Share.