Bizarno

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je bizarno? Šta znači kada kažemo da je nešto bizarno?

Bizarno je pojam koji se koristi da označi nešto što je neobično, čudno, nastrano.

Sam pojam bizarno ima veoma veliku primenu na našim prostorima. Neizostavan je u medijima, čest je u svakodnevnoj komunikaciji, a počeo je da se koristi i u pojedinim naučnim disciplinama. Svi oni koji do sada nisu imali prilike da se sretnu sa značenjem ovog pojma, na pravom su mestu.

Etimologija nas upućuje da je u naš jezik termin bizarno došao posredstvom francuskog jezika, od reči bizarre, što znači neobičan, čudan, nastran.

Originalno pojam bizarno verovatno potiče od baskijske reči bizzara, što znači brada. Naime, Francuzi su počeli da koriste ovu reč za Špance koji bili nešto čudnijeg izgleda, pre svega zato što su nosili brade.

Veoma brzo, ova reč se proširila i na druge jezike, pa danas kada kažemo da je nešto bizarno, mi mislimo da je ono neobično, čudno, nastrano, odnosno da ono odudara od nečega što je prihvaćeno kao ustaljeno i svakidašnje.

Velika većina ljudi nastoji na neki način biti bizarna, jer u tome vidi jedini način da se izdovoji iz mase običnih ljudi.

Share.