Reziduum

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je reziduum?

Reziduum je latinska reč za ostatak, a u matematici se koristi da označi ostatak beskonačnog reda.

Ako znate značenje pojma reziduum, svaka Vam čast! Naime, ovo je reč koja se jako retko upotrebljava na našim prostorima, zbog čega je mali broj ljudi upoznat sa njenim značenjem. Uglavnom se koristi u matematici, medicini i sociologiji, ali primenu ima u još nekim naučnim disciplinama.

Etimologija nas uči da je termin reziduum potekao od latinske reči residuum, koja označava ostatak. Upotrebljava se još u značenju preostatak ili talog.

U matematici, reziduum predstavlja pojam iz teorije funkcija kompleksne varjabile.

U medicini, ovaj pojam se definiše kao trajno zaostala posledice neke povrede ili neke bolesti, koja se ogleda u poremećaju funkcije oštećenog ograna. Primera radi, tokom pada i povrede kolena, ako i nakon saniranja povrede imamo ograničeno kretanje u zglobu – isto nazivamo reziduum.

U sociologiji, reziduum predstavlja pojam koji označava sve pojave i procese u društvu za koje se kaže da održavaju drutšvenu ravnotežu.

Share.