Rezignacija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Rezignacija

Šta znači reč rezignacija?

Ono što se odnosi na rezignaciju kaže se da je rezignirano.

Etimolozi kažu da izraz rezignacija potiče od latinske reči re-signare što se doslovno prevodi kao poništiti pečat ili dobrovoljno se odreći nekog prava, ne retko i kao predaja. Drugi prevodi navode re-signare (prefix re– ponovo, iznova, nazad) u značenju povući svoj potpis.

Istorijski i kroz razne borbe i sukobe velikih vojnih sila kada bi se reklo rezignacija odnosilo bi se na spuštanje koplja i barjaka na borbenom polju, simbolišući predaju.

Ipak kod nas se ovaj pojam koristi (od sredine 19. veka) da se označi ljudski stav, odnosno raspoloženje predaje iz osećanja nemoći i beznađa.

Često se ovaj pojam odnosi na skrušenost, odustajanje od nečega, priznavanje poraza, te gubljenje nade, ali i pomirenje sa sudbinom iliti sa onim što je neizbežno, što se može protumačiti i kao spremnost na sve.

Pod rezignacijom se može podrazumevati i odustajanje od nekoga ili nečega, predate se situaciji zbog osećaja beznađa, odnosno prepustiti se rezignaciji. A to se takođe može odnositi i na odstupanje sa nekog visokog položaja, na primer u državnim ili nekim drugim službama, ali i ostalim hijerarhijskim organizacijama. Zato i ne čudi što se za ostavku upotrebljava baš reč rezignacija.

Uopšteno govoreći pojam rezignacija svakako asocira na bezvoljnost, utučenost, pa se i za nekog ko je ravnodušan i demotivisan može reći da je rezigniran.

Share.